PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Handelsonderneming Krekels B.V., gevestigd Spiesberg 25, 5985NP te Grashoek, hierna te noemen Krekels – van Teeffelen verwerkt persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de wet, wij respecteren de privacy van personen. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Gebruik persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en koopovereenkomsten, zoals bestellingen, en voor marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens die wij, indien noodzakelijk, verwerken, zijn: (bedrijfs)naam, voor- en achternaam, (e-mail)adres- en telefoongegevens, bankgegevens.

Gegevensverstrekking derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst om te voldoen aan onze -wettelijke- verplichtingen. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens zullen wij niet buiten de EU doorgeven.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies om u te kunnen volgen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van voornoemde doeleinden, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn geldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, evenmin als van profilering.

Beveiliging

Gepaste technische en organisatorische maatregelen zijn door ons genomen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten

Personen hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om gegevens te laten verwijderen. Betrokkenen hebben het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Een verzoek tot voorgaande kunt u schriftelijk aan ons richten. U dient zich bij uw verzoek te kunnen identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klachten

Betrokkenen kunnen een eventuele klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder.