Bierborstel

Bierbostel is één van de bijproducten die vrijkomt bij de bereiding van bier. Het product heeft een gunstige invloed op de spijsvertering van de runderen. Daarnaast stimuleert het de melkgift.

Perspulp

Perspulp is een bijproduct dat ontstaat bij de verwerking van suikerbieten. Perspulp bestaat uit uitgeperst bietensnijdsel. Het product bestaat voornamelijk uit makkelijk verteerbare koolhydraten met een hoge voederwaarde. Perspulp is leverbaar in de periode van september tot en met december. Het voederproduct kan in elk rantsoen worden ingepast en wordt gebruikt in de rundvee- en varkenshouderij.

Aardappelproducten

- Aardappelsnippers

Aardappelsnippers bestaan uit gesneden aardappelen, die om reden van lengte of kleur uit het productieproces zijn verwijderd in de aardappelverwerkende industrie. Doordat het product van nature organische zuren bevat, is het lang houdbaar en zeer geschikt als afdekmiddel. Aardappelsnippers zijn geschikt als aanvulling op het rantsoen en kunnen het hele jaar door geleverd worden.

 

- Aardappelstoomschillen

Bij het verwerken van aardappels tot friet of chips gebeurt het schillen met behulp van stoom, hierdoor ontstaan aardappelstoomschillen. Doordat het product van nature organische zuren bevat, is het product lang houdbaar en zeer geschikt als afdekmiddel. Het product kan gebruikt worden bij maïs en voordroog rantsoenen en kan het hele jaar door geleverd worden.

 

- Aardappelpersvezel

Aardappelpersvezel is een product dat vrij komt bij de aardappelzetmeelwinning. Dit product wordt in hoofdzaak nat aan de rundveehouderij geleverd. Indien aardappelsnippers worden ingekuild is het noodzakelijk dat dit met de nodige voorzorgen gebeurt. Aardappelpersvezel is een goed product om rundvee, dat in de wei staat, bij te voeren. Daarnaast is het goed te gebruiken als krachtvoer vervanger.

Hooi

Hooi is hoofdzakelijk afkomstig uit het buitenland en beschikbaar in grote pakken van circa 350 kg en kleine pakken van circa 15 à 20 kg.

 

- Weide hooi

Weide hooi is natuurlijk gras (eerste en tweede snee) en meestal afkomstig uit Duitsland (Eiffel of Westerwald). Voor de paardenhouderij wordt veelal eerste snee gebruikt. Voor de rundveehouderij wordt zowel eerste als tweede snee gebruikt.

 

- Graszaadhooi/gedorsen hooi

Graszaadhooi wordt ook wel gedorsen hooi of graszaadstro genoemd. Dit is aangezaaid gras, dat bestaat uit de stengels van het uitgebloeide gras. Deze stengels blijven in de graszaadteelt over na het dorsen van het graszaad. Dit voederproduct wordt met name gebruikt in de rundveehouderij om meer structuur in het voer te krijgen en de pens te prikkelen. Bij graszaadhooi kan een onderscheid gemaakt worden in de volgende grassoorten (van fijn naar grof).

 

Veldbeemd

Veldbeemd is in principe hetzelfde als roodzwenk, alleen is veldbeemd minder rood/bruin dan roodzwenk en wordt meestal gebruikt in de rundveehouderij.

 

Roodzwenk

Roodzwenk is een hooi soort dat als eerste geoogst wordt. Deze hooi soort wordt soms van land af gevoerd, omdat het dan een groenere kleur heeft en goed ruikt. Roodzwenk wordt meestal in de rundveehouderij gebruikt en met name voor droogstaande koeien.

 

Engels raai

Engels raai is gesneden graszaadhooi en wordt gebruikt in de rundveehouderij voor structuur en om de penswerking te bevorderen.

 

Rietzwenk

Rietzwenk is gedorsen hooi dat veelal voor de paardenhouderij wordt gebruikt.

Luzerne

Luzerne wordt met name gebruikt om een goede penswerking te bevorderen. De organische stof van luzerne is goed en snel verteerbaar. Luzerne wordt vooral gebruikt om structuur in het voer te krijgen. Hierdoor gaan de runderen meer herkauwen en produceren zij meer speeksel. Dit speeksel zorgt voor een hogere pH-waarde in de pens wat een betere en snellere vertering van het gehele rantsoen tot gevolg heeft. Daarnaast bevat luzerne veel vitaminen, eiwitten en mineralen waardoor het een gezond product is. Luzerne is leverbaar in balen van circa 400 kg.

Maïs

Maïs wordt normaal gesproken geoogst tussen half september en half oktober wanneer de korrel hard gerijpt is. In het algemeen wordt het gehele gewas met blad, stengel en kolven verhakseld en ingekuild. Maïs is franco leverbaar. Snijmaïs is een zetmeelrijk veevoer dat vooral gebruikt wordt in de runveehouderij.

Contact Neem contact met ons op

Krekels - Van Teeffelen

Spiesberg 25

5985 NP Grashoek

The Netherlands

Tel : +31 (0)493 539 287

Fax : +31 (0)493 539 426

Wilt u meer productinformatie, dan neem gerust contact met ons op.

Facebook